Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Krig

Slapp av, det blir ingen krig!

Verden er i helspenn etter de siste dagers hendelser og krasse uttalelser i forbindelse med den overopphetede konflikten mellom Nord og Sør Korea.

Jeg er helt overbevist om at dette ikke ender i noen storkrig. Vi vil kanskje se noen sporadiske små konfrontasjoner ala angrepet fra Nord- Korea for noen dager siden men noen storkrig kommer det ikke til å bli. Det er rett og slett for mye som står på spill for alt for mange parter i den sammenhengen. Jeg tenker da på forholdet mellom supermaktene USA, Russlands og Kina samt det faktum at en storkrig med stor sannsynlighet vil bety slutten for regimet i Nord Korea. Det tror jeg de forstår selv også.

Utrolig feigt å overlate lokalbefolkningen til seg selv!

Ifølge en ny meningsmålig VG-nett offentliggjør i dag er det flertall i Norge for å trekke norske styrker ut av Afghanistan.

Resultatet av meningsmålineng er nok sterkt preget av de siste dødsfallene til norske soldater samt sosialistisk propaganda. Selv mener jeg det er riktig å beholde styrkene i Afghanistan av den grunn de opprinnelig kom der for.

Uavhengig av dette vil det være utrolig feigt av vesten å forlate landet i den forfatning det nå er i. De lokale innbyggerne som har turt å stole på lovnader fra vestlige styrker om beskyttelse og lignende vil vel regelrett bli laktet ned dersom styrkene trekkes ut av landet. Mange vil på den andre siden si at dette uansett er uungåelig og at Afghanistan er et nytt Vietnam hvor krigen ikke kan vinnes slik at det uansett bare er snakk om et tidsspørsmål. Selv mener jeg at dette bare er tull, vesten har allverdens ressurser som vi bare kan pøse på med. Det handler batre om vilje.

Tortur i menneskerettighetenes navn!

USA har i lengre tid stått bak tortur i kampen mot terrorisme. Terrorisme omtaler USA som den største trusselen mot den vestlige verden og har konkludert med at der er ok å torturere fæle terrorister for å besykke oss snille vestlige. Dagbladet skriver i dagens nettutgave at en terrorist som ble gitt "vanlige" rettigheter istedenfor å bli torurert valgte å legge alle kort på bordet. Artikkelen konkluderrer dermed mer eller mindre indirekte med at tortur er inneffektivt. 

Personlig tror jeg tortur er et svært så effektivt middel for å få sannheten ut av folk flest. Når disse "folkene" imidlertid er personer som er villig til å sette seg i et fly for å kræsje det, mens de fortsatt sitter i det, i en skyskraper blir jeg mer i tvil om hvor mye torur kan få ut av disse menneskene.

Jeg mener allikevel det er helt feil er å forsvare bruk av tortur så lenge det angivelig beskytter oss selv når vi samtidig fordømmer det i alle andre sammenhenger. Dobbeltmoral kalles det og fører forøvrig til at jeg føler meg litt sikrerere når jeg er ute og flyr....

Verden hadde vært et bedre sted uten religion!

 

Krigen mot Taliban og terrorisme i Irak og Afghanistan etter 9/11 er en forkledd krig som egentlig dreier seg om en krig mellom den vestlige gudstroen og Muslimene. Dette på samme måte som de aller fleste kriger opp igjennom historien har hatt rot i strid mellom forskjellige religioner.

Mitt forslag er å forby all religion i verden. Det er jo uansett bare uinteligente mennesker som tror på slikt sludder som er nedtegnet i gamle skrifter langt tilbake i tid for å gi mennesker noe å tro på og samles om slik at styresmaktene fikk mer kontroll over befolkningen.

Dersom religion forbys tør jeg påstå at verden blir et fredelig sted over natten. Det måtte jo selvfølgelig innføres strenge straffer for dem som tror i det skjulte samt offentlig bålbrenning av religiølse skrifter slik at det kan glemmes for ettertiden. Når verden har kommet over dette tullet kan vi stå sammen og kjempe for de viktige målene slik som kampen om miljøet som truer menneskehetens eksistens mer enn noe annet.

Næh, dør det folk i krig?

VG og Dagbladet melder om at norske soldater i idag skjøt en sivil Afghansk mann som kom syklende mot en veipost og ikke stoppet for signal eller varselskudd. I frykt for at en selvmordsbomber var på vei mot dem valgte de norske soldatene å skyte mannen som tragisk nok døde og heller ikke hadde noe bombe på seg.

Isolert sett en tragisk hendelse både for offeret og hans familie og de norske soldatene som skjøt en tilsynelatende ufarlig sivil person. Men når du er i et krigsherjet land som flyter over av selvmordsbombere og det kommer en person syklende, som nekter å stoppe, mot en militær kontrollpost som nekter å stoppe er det faktisk naturlig at han blir skutt. Man kan ikke forvente at soldatene tar høyde for annet enn at han faktisk er en selvmordsbomber. De velger dermed å sikre eget skinn. Det er slik krig fungerer, en brutal sannhet.

Nå hiver vel det norske samfunnets "røde soldater" seg på en ny bølge om at Norge må ut av Afghanistan fordi krig er fæle saker. Sant nok det, men nå synes jeg det faktisk er mer fælt at et samfunn der sex utenom ekteskapet avstraffes med steining får lov til å utvikle seg fritt. At det samme landet er et anarki og hjemstedet til 90% av all opiumdyrking samt verdens ledene terrorister bør vel også tale litt for å fortsette "okupasjonen".