Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Næh, dør det folk i krig?

VG og Dagbladet melder om at norske soldater i idag skjøt en sivil Afghansk mann som kom syklende mot en veipost og ikke stoppet for signal eller varselskudd. I frykt for at en selvmordsbomber var på vei mot dem valgte de norske soldatene å skyte mannen som tragisk nok døde og heller ikke hadde noe bombe på seg.

Isolert sett en tragisk hendelse både for offeret og hans familie og de norske soldatene som skjøt en tilsynelatende ufarlig sivil person. Men når du er i et krigsherjet land som flyter over av selvmordsbombere og det kommer en person syklende, som nekter å stoppe, mot en militær kontrollpost som nekter å stoppe er det faktisk naturlig at han blir skutt. Man kan ikke forvente at soldatene tar høyde for annet enn at han faktisk er en selvmordsbomber. De velger dermed å sikre eget skinn. Det er slik krig fungerer, en brutal sannhet.

Nå hiver vel det norske samfunnets "røde soldater" seg på en ny bølge om at Norge må ut av Afghanistan fordi krig er fæle saker. Sant nok det, men nå synes jeg det faktisk er mer fælt at et samfunn der sex utenom ekteskapet avstraffes med steining får lov til å utvikle seg fritt. At det samme landet er et anarki og hjemstedet til 90% av all opiumdyrking samt verdens ledene terrorister bør vel også tale litt for å fortsette "okupasjonen".