Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Når politiet selger hasj

Helt ærlig så vet jeg at det ikke er 1.april men jeg måtte likevel ta en kontroll i kalenderen når jeg leste at politiet har tatt seg friheten til å smugle inn og selge 50 kg hasj på den norske gaten. Dette i påskudd at de ikke skulle "blåse" en operasjon. Dette stiller politiet i så dårlig lys og gir grunn til å stille så utrolig mange spørsmål med det Norske politiet at jeg ikke har ord.

12 spørsmål etter at politiet har smuglet hasj

 1. Jeg kjøper hasj på gata av en politimann. Skal man ikke kunne stole på at det er trygt å handle med en politimann?
 2. Hvem har, om noen, myndighet til å smugle hasj til Norge og deretter selge det på gaten uten å bli straffeforfulgt?
 3. Jeg er i umiddelbar pengenød og kan "redde dagen" med å smugle og selge 50 gram hasj på gaten. En tusendel av det politiet gjorde. Da er vel det greit som en slags nødhandling eller?
 4. Hvordan påvirker dette politiets troverdighet i Erik Jensen saken?
 5. Hva har politiet gjort med fortjenesten?
 6. Hvem har godkjent dette? Jeg vil ha et navn!
 7. Har noen som helst i Norge hjemmel til å godkjenne smugling og salg av narkotika?
 8. Hvor troverdig er bevisene i Betew saken når det er uomtvistelig hvor langt politiet er til å strekke seg for å skaffe "bevis".
 9. Hvis barnet mitt kommer hjem med noen gram hasj. Skal jeg ringe politiet og si jeg har funnet hasjen dems?
 10. Er det ikke ulovlig å bruke politimetoder som fremprovoserer lovbrudd?
 11. Er det nå opplest og vedtatt at hasj ikke er så farlig?
 12. Hvor korrupt er egentlig Norsk politi? Er Erik Jensen skyldig eller er han i realiteten en av de få uskyldige som det var behov for å fjerne?

Jeg stopper på 12 spørsmål men kunne nærmest ha fortsatt i det uendelige. I mitt hode blir dette så utrolig galt på alle måter som det er mulig. Når grensene mellom lovens håndhever og de påståtte kriminelle viskes så til de grader ut så er samfunnet inne i en skummel utvikling. Det er ikke tvil om at det er mye kameraderi i norsk myndighetsutøvelse på alle kanter, men dette er å ta det hele noen steg videre.