Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Hva kan man forvente av moral fra finansbransjen?

Det er pr d.d. ingen øve tak på hva banker kan ta seg betalt av i form av renter på lån. På boliglån så er konkurransen såpass intens at det ikke er noe stort problem da kundene her stort sett har såpass god kredittverdighet at de relativt raskt vil bytte bank dersom forskjellene blir for store. Da tenker jeg ikke på noen få tidels prosentpoeng men store variasjoner som koster tusenlapper i måneden. Slike enorme utslag ville raskt bli avkledd i media med oppfordring til den aktuelle bankens kunder til bytte bank omgående. Totalt sett ville slik rentepolitikk bli svært ødeleggende for bankens renome.

Når det gjelder forbrukslån, kredittkort, sms lån og andre typer ekspresslån som tilbys som en rask og enkel løsning til dem som trenger penger fort er det derimot svært lite "overvåkning" fra media på aktører som rett og slett ikke eier skam.  Slike lån er usikrede, det vil si at det ikke er et formuesgode (typisk bil, båt eller bolig) som er stolt som sikkerhet for lånet og det er således naturlig at lånet har noe høyere rente. Men når slike aktører opererer med rentesatser på opp i mot 30% og enkelte enda høyere så begynner det hele å bli umoralsk. De som blir sittende med slike lån er på sikker vei in i den eneste utvei, en gjeldsordning etter gjeldsordningsloven eller en skjebne som evig gjeldsoffer.

Når vi har en fri rentesetting i Norge er det kun finansbransjen selv som setter egne moralske begrensninger for hvor slepphente de skal være ved innvilgelse av lån og kreditter. Jo lavere krav til lånesøker jo høyere rente, så enkelt er det. Majoriteten vil alltid betjene lånet uansett, mislighold underveis gir bare ekstra inntekter i form av purregebyr og ekstra renteinntekter den dagen lånet blir innfridd. Ja, en del lån blir aldri innfridd men det kan man også koste på seg risikoen for når man har rentesatser på 30-40%. Min konklusjon blir dermed at en lovbestemt maksimal rente, for eksempel tilsvarende forsinkelsesrentesatsen som ligger på rundt 10% årlig rente vil sørge for alles beste i det lange løp.