Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Er ikke Israel "en av oss" lenger?

Norge har alltid sett Israel som en av våre nærmeste allierte siden opprettelse av staten Israel. Det samme gjelder USA. Dette har inkludert en naturlig forutsetning om at man respekterer internasjonale konvensjoner og bl.a. annet ikke hindrer nødhjelp/ hjelpesendinger til krigsherjede områder, selv om det er fienden.

USA har nå i flere år begått grovt overtramp med sin base på Cuba. følger Israel opp med å aktivt hindre nødhjelpsendinger inn i Gaza.

Jeg kan ikke forstå hva Israel tenker med. De sliter allerede nok med å få sympati i vesten for sine krigshandlinger. Slike tåpelige "stunt" gjør saken bare så mye verre for dem.