Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Verden hadde vært et bedre sted uten religion!

 

Krigen mot Taliban og terrorisme i Irak og Afghanistan etter 9/11 er en forkledd krig som egentlig dreier seg om en krig mellom den vestlige gudstroen og Muslimene. Dette på samme måte som de aller fleste kriger opp igjennom historien har hatt rot i strid mellom forskjellige religioner.

Mitt forslag er å forby all religion i verden. Det er jo uansett bare uinteligente mennesker som tror på slikt sludder som er nedtegnet i gamle skrifter langt tilbake i tid for å gi mennesker noe å tro på og samles om slik at styresmaktene fikk mer kontroll over befolkningen.

Dersom religion forbys tør jeg påstå at verden blir et fredelig sted over natten. Det måtte jo selvfølgelig innføres strenge straffer for dem som tror i det skjulte samt offentlig bålbrenning av religiølse skrifter slik at det kan glemmes for ettertiden. Når verden har kommet over dette tullet kan vi stå sammen og kjempe for de viktige målene slik som kampen om miljøet som truer menneskehetens eksistens mer enn noe annet.