Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Tortur i menneskerettighetenes navn!

USA har i lengre tid stått bak tortur i kampen mot terrorisme. Terrorisme omtaler USA som den største trusselen mot den vestlige verden og har konkludert med at der er ok å torturere fæle terrorister for å besykke oss snille vestlige. Dagbladet skriver i dagens nettutgave at en terrorist som ble gitt "vanlige" rettigheter istedenfor å bli torurert valgte å legge alle kort på bordet. Artikkelen konkluderrer dermed mer eller mindre indirekte med at tortur er inneffektivt. 

Personlig tror jeg tortur er et svært så effektivt middel for å få sannheten ut av folk flest. Når disse "folkene" imidlertid er personer som er villig til å sette seg i et fly for å kræsje det, mens de fortsatt sitter i det, i en skyskraper blir jeg mer i tvil om hvor mye torur kan få ut av disse menneskene.

Jeg mener allikevel det er helt feil er å forsvare bruk av tortur så lenge det angivelig beskytter oss selv når vi samtidig fordømmer det i alle andre sammenhenger. Dobbeltmoral kalles det og fører forøvrig til at jeg føler meg litt sikrerere når jeg er ute og flyr....