Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Ekstremvær

Verden er enkelt og greit overbefolket!

Flomkatastrofen i Pakistan begynner å få frem tragiske enkeltskjebner.

Selv mener jeg at slike katastrofer enkelt og greit skyldes overbefolkning. Overbefolkningne fører til tæring på naturresurser og klimaproblemer noe som igjen fører til økt risiko for naturkatastrofer. Overbefolkning fører til at folk bosetter seg steder de normalt ikke ville ha bosatt seg under andre forhold. Slik kunne jeg ha fortsatt.

Løsningen er enkelt og greit å innføe strenge tiltak verden rundt for å redusere verdens befolkning til et nivå på 2-3 milliarder noe vi kan håndtere med dagens teknologi. For å oppnå dette er det dessverre helt nødvendig med tiltak som tvangssterilisering, ettbarnspolitikk og lignende. Dette må selvfølgelig foregå i så demokratiske former som mulig slik at loven ihvertfall blir lik for alle.

Hva mener du, er det andre måter å redde verden fra den sikre undergang på?

Like sikkert som den første snøen sørpå kommer eplekjekke nordlendinger med sin bedrevitende hets!

Det første snøfallet har kommet på østlandet med påfølgen kaos på veiene, som normalt. Det første snøfallet sørpå kommer alltid som julekvelden på kjerringa. Like sikkert kommer nordlendingene, som selvfølgelig er verdensvante i forhold til vintervær, med nedlatende holdning til oss sørpå som ikke takler noen centimeter med snø.

Nå har det seg slik at her nede har vi noen centimenter snø kanskje i 1 mnd sammenhengende hvert år i motsetning til 5-7 måneder med metersvis nordpå. Det er da rimelig å forvente at nordlendinger er litt bedre forberedt. Jeg er allikevel ikke i tvil hvor i landet jeg ville ha bodd.

Når det gjelder kaos på veier er det vel ganske naturlig at en halvmeter snå over natten skaper mer veikaos i en by med en halv million innbyggere enn i 3 store fylker med omtren samme folketall. Brøytebilene har da litt færre biler å kjøre sikk sakk mellom for å si det slik...

Kaos i sør? Nå kommer den vanlige hetsen fra nordlendinger!

Ifølge VG-nett kommer Sørlandet til å bli helgens taper på værfronten. Er dette årets ekstremvær sørpå som er i komminga?

I så fall kan vi vel bare atter en gang sko oss til massiv begeistring fra nordlendinger som ï forskjellige fora håner oss sørlendinger som angivelig ikke er vant til slikt vær. Nordlendingen glemmer helt at nedi sør er det faktisk noe som heter tettbygde strøk med dertil tilhørende parkerte biler, noe som vanskeliggjør brøytearbeid.

Dessuten har folk flest jobb her nede så folk må ut i trafikken om morgenen. Det er ikke bare som i nord at man kan sitte  hjemme ved kjøkkenbordet ved slike anledninger og sutte på kaffekoppen mens man kikker ut på det fæle været. Sjarken ligger jo på land uansett...

Skyldes ekstremværet klimaendringer?

Atter en gang herjes kloden av ekstremvær. Denne gangen er det spesielt Spania og Frankrike som får gjennomgå. På solkysten i Spania har blandt annet de mange nordmennen som har bosatt seg på solkysten fått merke de kraftige skogbrannen på svært nært hold.

Media oversvømmes av nyheter om ektstremvær i disse tider. Det spekuleres stadigere i om det er klimaendringene som begynner å slå inn for fullt eller om det bare er tilfeldigheter.

Selv tror jeg det er en kombinasjon av flere ting. Jeg tror at økt globalisering har ført til at vi får slike nyheter stadig raskere og tetter på kroppen. "Alle" har nå mobilkameraer med mulighet for både foto og videoopptak. Nyhetsmediene blir stadig større og internett vokser hver eneste dag. Dette fører til at vi får inntrykk at slike hendelser tiltar kraftig. Samtidig er vær og klimaendringer veldig "i tiden" slik at media fokuserer mer på det.

Jeg tror imidlertid at noe skyldes klimaendringer men langt mindre enn det man kan få inntrykk av i media. Samtidig tror jeg at disse små endringene er yhyre viktige signaler som må tas på alvor og gis full oppmerksomhet før det er for sent.

Ekstremvær. Vanlig syklus eller global oppvarming?

Nå er det p ånytt ekstremvær på gang i Norge og det vurderes å sende ut ekstremværvarsel.

I kjølvannet av dette dukker nok den sedvanlige diskusjonen om global oppvarming opp igjen, akkurat når folk begynner å bli passe lei nyheter om finanskrisen. Hadde verden bare klart å holde fokus over tid på viktige spørsmål hadde vi kanskje allerede vært nær en løsning på den globale oppvarmingen.