Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Skyldes ekstremværet klimaendringer?

Atter en gang herjes kloden av ekstremvær. Denne gangen er det spesielt Spania og Frankrike som får gjennomgå. På solkysten i Spania har blandt annet de mange nordmennen som har bosatt seg på solkysten fått merke de kraftige skogbrannen på svært nært hold.

Media oversvømmes av nyheter om ektstremvær i disse tider. Det spekuleres stadigere i om det er klimaendringene som begynner å slå inn for fullt eller om det bare er tilfeldigheter.

Selv tror jeg det er en kombinasjon av flere ting. Jeg tror at økt globalisering har ført til at vi får slike nyheter stadig raskere og tetter på kroppen. "Alle" har nå mobilkameraer med mulighet for både foto og videoopptak. Nyhetsmediene blir stadig større og internett vokser hver eneste dag. Dette fører til at vi får inntrykk at slike hendelser tiltar kraftig. Samtidig er vær og klimaendringer veldig "i tiden" slik at media fokuserer mer på det.

Jeg tror imidlertid at noe skyldes klimaendringer men langt mindre enn det man kan få inntrykk av i media. Samtidig tror jeg at disse små endringene er yhyre viktige signaler som må tas på alvor og gis full oppmerksomhet før det er for sent.