Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Like sikkert som den første snøen sørpå kommer eplekjekke nordlendinger med sin bedrevitende hets!

Det første snøfallet har kommet på østlandet med påfølgen kaos på veiene, som normalt. Det første snøfallet sørpå kommer alltid som julekvelden på kjerringa. Like sikkert kommer nordlendingene, som selvfølgelig er verdensvante i forhold til vintervær, med nedlatende holdning til oss sørpå som ikke takler noen centimeter med snø.

Nå har det seg slik at her nede har vi noen centimenter snø kanskje i 1 mnd sammenhengende hvert år i motsetning til 5-7 måneder med metersvis nordpå. Det er da rimelig å forvente at nordlendinger er litt bedre forberedt. Jeg er allikevel ikke i tvil hvor i landet jeg ville ha bodd.

Når det gjelder kaos på veier er det vel ganske naturlig at en halvmeter snå over natten skaper mer veikaos i en by med en halv million innbyggere enn i 3 store fylker med omtren samme folketall. Brøytebilene har da litt færre biler å kjøre sikk sakk mellom for å si det slik...