Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Verden er enkelt og greit overbefolket!

Flomkatastrofen i Pakistan begynner å få frem tragiske enkeltskjebner.

Selv mener jeg at slike katastrofer enkelt og greit skyldes overbefolkning. Overbefolkningne fører til tæring på naturresurser og klimaproblemer noe som igjen fører til økt risiko for naturkatastrofer. Overbefolkning fører til at folk bosetter seg steder de normalt ikke ville ha bosatt seg under andre forhold. Slik kunne jeg ha fortsatt.

Løsningen er enkelt og greit å innføe strenge tiltak verden rundt for å redusere verdens befolkning til et nivå på 2-3 milliarder noe vi kan håndtere med dagens teknologi. For å oppnå dette er det dessverre helt nødvendig med tiltak som tvangssterilisering, ettbarnspolitikk og lignende. Dette må selvfølgelig foregå i så demokratiske former som mulig slik at loven ihvertfall blir lik for alle.

Hva mener du, er det andre måter å redde verden fra den sikre undergang på?