Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Ekstremvær. Vanlig syklus eller global oppvarming?

Nå er det p ånytt ekstremvær på gang i Norge og det vurderes å sende ut ekstremværvarsel.

I kjølvannet av dette dukker nok den sedvanlige diskusjonen om global oppvarming opp igjen, akkurat når folk begynner å bli passe lei nyheter om finanskrisen. Hadde verden bare klart å holde fokus over tid på viktige spørsmål hadde vi kanskje allerede vært nær en løsning på den globale oppvarmingen.