Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Naturkatastrofer

Ubetydelige konsekvenser

Oljekatastrofen i mexico golfen får nye omfang. Sist er at nå dekkes galme skipsvrak over av synkende olje noe som vanskeliggjør/ umuliggjør videre undersøkelser av disse historiske funnene.

Helt ærlig. Sett i sammenheng med innvirkningen oljekatastrofen har på miljøet er det at noen gamle skipsvrak tildekkes en fullstendig ubetydelighet. Selvføglelig artig om de kan bli undersøkt men så viktig er det ikke å avdekke hele meneskets historie...

Naturkatastrofer skjer, vi må bare lære å leve med trusselen!

Det meldes om at det nettopp har gått et snøskred i Rana i Nordland ved innkjørselen til en tunell. Det er foreløpig uklart om noen mennesker har blitt tatt av skredet.

Naturkatastrofer som snøskred, jordskred, flom osv er vanlige enomener som forekommer rundt i verden med jevne mellomrom. Det spekuleres alltid i hva som kunne hvært gjort annerledes, hva som er årsaken og sist men ikke minst hvem som har skylda. Det er speiselt denne konstante jakten på syndebukker jeg irriterer meg mest over. Folk må begynne å lære at naturkatastrofer skjer fra tid til annen, det er ikke alltid noen som nødvendigvis har skylden.

Slikt skjer!

Etter det alvorlige jordraset i bydelen Gullholmstranda i Namsos har spekulasjonene begynt i hva årsaken er.

For dem som har lest mine tidligere bloginnlegg vil dere se at jeg gjentar meg til det kjedsommelige men jeg sier det allikeveld igjen. Slikt skjer, man må ikke alltid til bunns i alt mulig for å finne årsak og ikke minst syndebukk. Greit nok, årsaken kan det være fornuftlig å finne men den stadige jakten på syndebukker er jeg så inederlig lei av. Foreløpig er det vel vegvesenet som er i siktet på grunn av forutgående spregningsarbeid.

Hva mener du. Er det helt greit at man alltid skal lete etter en syndebukk i slike saker?

Oljen som skal smøre jorden er fjernet!

Det er sendt ut Tsunamivarsel i Stillehavet etter en enorm vulkan med etterfølgende jordskjelv på Tonga.

Menneskeheten fjerner systematisk oljen som ligger lagret under bakken. Flere begynner å spekulere i hvilken funksjon oljen har under bakken og hva skjer når den fjernes.

Jeg tror man ikke skal se bort ifra at fjerning av oljen i så stor grad det har foregått det siste hundreåret vil føre til økte forekomster av jordskjelv og vulkaner samt at disse vil lbi generelt sterkere.

Hvorfor brenner det så mye i California?

Dette spørsmålet kan man stille seg nå denne amerikanske delstaten igjen rammes av en katastrofebrann.

Selv om dette området er en risikosone i forhold til skogbranner er det allikevel helt unormalt med så mange og store branner. Her må det være pyromaner med god hjelp asv klimakrisen som er årsaken.