Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Naturkatastrofer skjer, vi må bare lære å leve med trusselen!

Det meldes om at det nettopp har gått et snøskred i Rana i Nordland ved innkjørselen til en tunell. Det er foreløpig uklart om noen mennesker har blitt tatt av skredet.

Naturkatastrofer som snøskred, jordskred, flom osv er vanlige enomener som forekommer rundt i verden med jevne mellomrom. Det spekuleres alltid i hva som kunne hvært gjort annerledes, hva som er årsaken og sist men ikke minst hvem som har skylda. Det er speiselt denne konstante jakten på syndebukker jeg irriterer meg mest over. Folk må begynne å lære at naturkatastrofer skjer fra tid til annen, det er ikke alltid noen som nødvendigvis har skylden.