Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Oljen som skal smøre jorden er fjernet!

Det er sendt ut Tsunamivarsel i Stillehavet etter en enorm vulkan med etterfølgende jordskjelv på Tonga.

Menneskeheten fjerner systematisk oljen som ligger lagret under bakken. Flere begynner å spekulere i hvilken funksjon oljen har under bakken og hva skjer når den fjernes.

Jeg tror man ikke skal se bort ifra at fjerning av oljen i så stor grad det har foregått det siste hundreåret vil føre til økte forekomster av jordskjelv og vulkaner samt at disse vil lbi generelt sterkere.