Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Ubetydelige konsekvenser

Oljekatastrofen i mexico golfen får nye omfang. Sist er at nå dekkes galme skipsvrak over av synkende olje noe som vanskeliggjør/ umuliggjør videre undersøkelser av disse historiske funnene.

Helt ærlig. Sett i sammenheng med innvirkningen oljekatastrofen har på miljøet er det at noen gamle skipsvrak tildekkes en fullstendig ubetydelighet. Selvføglelig artig om de kan bli undersøkt men så viktig er det ikke å avdekke hele meneskets historie...