Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Hvorfor brenner det så mye i California?

Dette spørsmålet kan man stille seg nå denne amerikanske delstaten igjen rammes av en katastrofebrann.

Selv om dette området er en risikosone i forhold til skogbranner er det allikevel helt unormalt med så mange og store branner. Her må det være pyromaner med god hjelp asv klimakrisen som er årsaken.