Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Er dette begynnelsen på en ny serie skjelv?

Ifølge VG er 32 foreløpig meldt omkommet etter jordskjelvet i Indonesia. Et forholdsvis beskjedent antall sett i forhold til de store jordskjelvkatastrofene i verdenshistorien.

Mitt intrykk er at jordskjelv er noe som "går i bølger". I perioder er det stille og de få skjelvene som forekommer ligger forholdsvis lavt på Richters skala mens det i andre perioder gjerne kommer flere større jordskjelvkatastrofer over flere måneder i forskjellige land. Nå følger jeg at vi har vært gjennom en forholdsvis stille periode, ihvertfall ut i fra inntrykket via media og frykter at dette er starten på en ny stopr bølge.