Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Historien som gjentar seg!

VG og Dagbladet bruker i dag mye spalteplass på flystyrten i Amsterdam der flere mennesker sansynligvis har omkommet.

I skyggen av ulykken er pressen pålitelig forutsigbar som vanlig. VG følger dermed opp med en reportasje om hvor du sitter tryggest i flyet dersom du skulle være så uheldig å sitte i et fly som styrter. Dagbladet er like lojale og bekrefter at det ikke var noen nordmenn om bord. En nordmanns liv er jo som kjent selvfølgelig mer verdt en andre verdensborgere...