Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

En tragisk dag i Norge!

Foreløpig er fire personer funnet omkommet i elven Sjoa etter den tragiske raftingulykken idag.

Slike hendelser er rett og slett kun tragiske. Dessverre er det mange motstandere av alt som er litt gøy som bruker slike ulykker for alt det er verdt til å forby ting i hytt og pine. La oss håpe det ikke skjer i dette tilfellet.