Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Ulykker i norge

En tragisk dag i Norge!

Foreløpig er fire personer funnet omkommet i elven Sjoa etter den tragiske raftingulykken idag.

Slike hendelser er rett og slett kun tragiske. Dessverre er det mange motstandere av alt som er litt gøy som bruker slike ulykker for alt det er verdt til å forby ting i hytt og pine. La oss håpe det ikke skjer i dette tilfellet.

Grensen for heltedåd er større en som så!

En familie på 4 ble i dag reddet av en ruteferge i Troms da båtene deres plutselig begynte å brenn.

VG er raskt på pletten og forsøker å fremstille kapteinen på rutefergen som dagens helt. Kapteiener er heldigvis mer beskjeden og prøver å bagatelliser det hele.

Jeg tror VG må oppgradere sine standarder litt fremover for hvor grensen for heltedåder kommer. Å plukke opp noen som flyter i en gummibåt som flyter utenfor en brennende båt er ingen heltedåd men en borgerplikt. Ordet helt kommer først til gjelde i det øyeblikket du setter eget liv i fare for å redde andre, da kan man begynne å snakke om heltedåder.

Trafikkulykker, den brutale virkelighet!

Trafikkulykker er vår tids kanskje mest brutale virkelighet. På sekunder kan en lykkelig familie bli utslettet, eller det som nesten er verre, at en person sitter tilbake hardt skadet og har mistet sine kjære.

Det skrikes stadig opp om flere tiltak for å redusere antall ulykker. Ja, det er nok fortsatt mye vi kan gjøre både i form av sosialt forebyggende adferd og i rene ulykkeforebyggende sikkerhetstiltak på veiene. Når det gjelder utviklingen på bil- fronten er det sikker noe å hente der fortsatt men det meste av potensialet er vel allerede hentet ut.

Poenget mitt er at dette er vår tids brutale sannhet. Uansett hvor forsiktig man er og hvor mange tiltak som igangsettes så kan den mest tragiske ulykken lure rundt neste sving. Det eneste du kan gjøre er å kjøre forsiktig, resten er skjebnen.

Dette burde politiet funnet ut av tidligere!

Jeg synes at politiet generelt gjør en god jobb, mye bedre enn det som blir fremstilt i media. Når det gjelder brannen i Urtegata 13.desemer synes jeg, uten å ha gått i dybden i saken, at politi etterforskningen fremgår som ganske slett.

Det er jo mer eller mindre allmenn viten at pyromane har en tendens til å stå å se på og observere branner de selv har stiftet, ofte hjelper de til med slukking og redning også. I dette tilfeller har vi med en person som også  tidligere har vært i politiets søkelys for ildspåsettelse.

Her mener jeg klart at politiet burde klart å luke ut gjerningsmannen i løpet av de første dagene. Hva mener du?

Fly skal nødlande på Kjeller!

Det meldes i dette øyeblikk om at et småfly uten nesehjul er på vei inn til nødlanding på Kjeller flyplass. Kun en person er ombord og det er varslet full alarm.

Vi får håpe det går bra. Det har en egen evne til å gjøre det når det verste ventes og motsatt når man tror alt er trygt.