Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Trafikkulykker, den brutale virkelighet!

Trafikkulykker er vår tids kanskje mest brutale virkelighet. På sekunder kan en lykkelig familie bli utslettet, eller det som nesten er verre, at en person sitter tilbake hardt skadet og har mistet sine kjære.

Det skrikes stadig opp om flere tiltak for å redusere antall ulykker. Ja, det er nok fortsatt mye vi kan gjøre både i form av sosialt forebyggende adferd og i rene ulykkeforebyggende sikkerhetstiltak på veiene. Når det gjelder utviklingen på bil- fronten er det sikker noe å hente der fortsatt men det meste av potensialet er vel allerede hentet ut.

Poenget mitt er at dette er vår tids brutale sannhet. Uansett hvor forsiktig man er og hvor mange tiltak som igangsettes så kan den mest tragiske ulykken lure rundt neste sving. Det eneste du kan gjøre er å kjøre forsiktig, resten er skjebnen.