Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Semb har litt mange hatter om dagen!

Den påtroppende toppfotballsjefen Nils Johan Semb går ut og sier han ønsker å redusere Tippeligane til 14 lag fra dagens 16 lag. Dette bare ett år etter motsatt endring. Starts Svein Mathisen går ut mot Semb og sier vi bør beholde dagens ordning.

Jeg er i utgangspunktet enig med Semb, at "Matta" ønsker å beholde dagens ordning kan nok forklares med at dette gir Start atskillig bedre muligheter for å beholde plassen i Tippeligaen i årene fremover. Det jeg er kritisk til er at Semb utaler seg om slike ting før han har tatt over jobben. Dette sett i sammenheng med at han sitter på TV2 og kommenterer landskamper og klubbfotball som en "nøytral" journalist når han snart skal ta over ledelsen for norsk toppfotball. Er det bare jeg som synes dette ikke er helt riktig?