Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Vold på fotballebanen må sidestilles med vold ellers i samfunnet!

Norges fotballforbund innstiller på 13 ukers karantene for Kenneth Dokkens brutale nedsparking av Johan Arneng i fotballkampen mellom Odd og Ålesund.

I ettertid har det vært en diskusjon om slike hendelser er saker politiet burde ta tak i. Selvfølgelig skal vold på fotballbanen sidestilles med vold ellers i samfunnet. Det som skremmer meg mest er at dette i det hele tatt er noe som diskuteres i år 2009. Skulle det være noe som skulle diskuteres er det om ikke slik vold burde straffes enda hardere siden dette dessverre er forbilder for barn og unge.