Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Gi Nordlie jobben som skøytetrener!

I følge VG er 14 av spillerne i FFK misfornøyd med Tom Nordlie som trener for laget. Enkelte spillere sak til og med være villig til å redusere lønnen med 10% for å dekke en eventuell sluttpakke til Nordlie.

Det ligger i sakens natur at nomadetreneren igjen er arbeidsledig i løpet av få dager og kan melde seg på trygdekontoret for å få sin rettmessige arbeidsledighetstrygd. Det ser ut til at bortskjemte FFK spillere ikke klarte å takle ekte Nordlie disiplin. Skøytelandslaget derimot er vant til mannsjåvinister sett i lys av oppsigelsen av Petter Muller. De bør derfor være godt rustet til å tåle noen overhalinger fra Nordlie. Så vidt meg bekjent er Nordlie gammel gym lærer og har sikkert litt skøytekunnskap på lur...