Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Jeg er målløs!

Den såkalte "rød grønne" regjeringen har regelrett dritt seg ut gang på gang i form av personlige fadeser som har ført til at den ene statsråden etter den andre har blitt skiftet ut. Til tross for dette "vant" de mirakuløst valget selv om de paradoksalt nok ikke fikk flere stemmer enn det borgerlige alternativet.

Nå regjeringsmedlemmer nå igjen har tråkket i baret, denne gangen er det ikke hvilke som helst regjeringsmedlemmer heller. Både statsministeren, utenriksministeren og forsvarsministeren har mottatt gaver i en størrelsesorden som i beste fall river i stykker troverdigheten deres og i verste fall kvalifiserer til betydelig fengselsstraff for grov korrupsjon.

Jeg forstår at det kan være vanskelig å si nei takk til gaver i enkelte "settinger" av og til. Men dette er topp politikere som absolutt bør vite hvor kontroversielt slike gaver er og som burde ha andre kriser i regjeringen friskt i minne. Jeg tror media på toppen av det hele til tross for forholdsvise store overskrifter samtidig dysser det hele ned litt for å ikke lage en nasjonal krise.

Regjeringen bør gå og la det borgerlige alternativet ta over. Det var etter min mening uansett dem som moralsk sett vant valget med flest stemmer, selv om de hadde færre mandater.