Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Jeg gremmes over den manglende respekten for folket!

Jens Stoltenberg prøver nå å komme seg helskinnet gjennom biodiesels saken ved å åpne for å doble innblandingsprosenten av biodiesel i vanglig diesel.

Hvorfor ikke bare snu i saken og legge seg langflat. Så og si hele Norges befolkning er imot den nye avgiften. Selv om regjeringen har flertall i Stortinget synes jeg det er utolig at de ikke gir etter for et folkekrav som denne saken etterhvert har blitt. Når man åpenbart går imot de ønsker egne velgere har møter man seg selv før eller siden midt i døra. Dessverre er det 4 år til neste valg, noe de rødgrønne selvfølgelig er fullt klar over. De satser på at vi glemmer innen den tid.