Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Reduserte alkoholavgifter i Norge er løsningen!

Den pensjonerte politimannen Finn Abrahamsen går ut i dagens nettugave av VG og advarer mot farlig smuglersprit. Dette bare få år etter den store og mye omtalte "metanolsaken" som tok livet av 18 personer.

Det er tydelig at nordmenn ikke lærer og fortsetter å ta sjansen for å få seg billig sprit. Det er jo åpenbart at den aller meste spriten som blir ulovlig omsatt i Norge er helt vanlig sprit av god kvalitet. Når folk i tilegg kjøper av venner og kjente som går god for spriten føer de seg trygge, til tross for at dette var årsaken til at så mange ble rammet av metanolspriten for noen år siden.

Den eneste løsningen på smuglerproblemet er å senke alkoholavgiftene betydelig slik at folk ikke lenger ser det så attraktivt å kjøpe hjemmebrent eller smuglersprit. Dette sammen med å tillate spritsalg i dagligvarebutikker vil føre til at den ulovlige omsteningen i stor grad forsvinner.  Mye av prisreduksjonen kan forøvrig tas inn igjen ved å fjerne taxfree-ordningen som bare er noe tull. Det finnes ingen fornuft i at folk som reiser mye til utlandet skal drikke billig sprit mens folk som holder seg hjemme må betale dyrt for det. Det paradoksale er at dette rammer de som er dårligst bemidlet mest under en rødgrønn regjering som skal utjevne forskjellene i samfunnet.