Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Misforstått likestillingskamp!

 

Stoltenbergs regjeringskabal blir snart offentliggjort. Til tross for dette har det lukket såpass mye informasjon til pressen at mye av spenningen er forsvunnet. Det som virker å være klart er at Stoltenberg sliter med å få kompetente kvinner inn i regjeringen.

Jeg kan ikke fatte og forstå dem som mener at det er mer viktig med likestilling mellom kjønnene i regjeringen fremfor å få inn de som er mest kompetent. Jeg har alltid forstått det slik at likestilling innebærer at jobben skal gå til den som er best kvalifisert uavhengig av kjønn. Når det gjelder kvinnekampen gjelder tydeligvis ikke dette. Forøvrig sliter norske bedrifter med det lovpålagte kravet til "likestilling" i styrene og ansetter i mange tilfeller inkompetente kvinner istedenfor kompetente menn bare for å møte lovens krav. Jeg kan ikke fatte og forstå hva kjønnskvotering har med likestilling å gjøre.