Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Rødgrønn dobbeltmoral!

Den rød grønne regjeringen bruker oljepenger i statsbudsjettet for 2010 på en måte Norge aldri har sett tidligere. Den samme regjeringen har et standpunkt som ikke kan tolkes til annet enn at de er imot oljeleting i Lofoten.

Regjeringen vil med andre ord bruke oljepenger så det griner men slår samtidig beina av fremtidige inntekter fra den kanten. Er det bare en strategi for å gjøre det ekstra vanskelig for en borgerlig regjering når det før eller siden kommer igjen i landet?