Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Dette er helt greit!

Bjarne Håkon Hansen går av som statsråd til manges overraskelse. Han høster også kritikk fordi han ikke har sagt noe under valgkampen selv om valget tydeligvis allerede var tatt.

Jeg synes dette er helt greit. For å trekke paraleller til en vanlig arbeidsplass: Kan du tenke deg noe verre enn de kolegaene som går og surmuler og sier de skal slutte, og holder på slik i flere år før de gjør alvor ut av det? Jeg synes det er bedre å holde slikt for seg selv og vente med å legge det frem til man faktisk har bestemt seg. Å skåne partiet og regjeringen for den eksta belastningen dette ville ha med ført i valgkampen viser jo bare karakterstyrke. Det år blande ordet løgn sammen med lojalitet blir helt feil i denne sammenheng. Og jeg er blå!