Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

SV politikk hjelper ikke mot fattigdom uansett!

SV har gått på en ny smell i forhold til den høyt flaggede fattigdomsbekjempelsen. En flause som mer eller mindre sørget for å ødelegge hele valgkampen til partiet og ikke minst Kristin Halvorsen.

Nå tror jeg imidlertid at SV ikke har så mye å gårte for. SV politikk hvor det sys puter under armer og føtter på de "fattige" vil nok uansett ha svært kortvarig effekt. Det som må til er å fjerne mer at sikkerhetsnettet i dette landet slik at folk tenker seg bedre om før de sveiper nettet for lånesøknader, fyller ut postordrekataloger som om det var tippekuponger og bruker over evne. Dersom konsekvensen er å bli kastet ut på gata uten trygd ville det nok fort ha blitt holdningsendringer hos folket.