Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

4 nye år med offentlige sutteklut i Norge!

Regjeringen legger i dag frem "plattformen" for den nye fireårsperioden i regjering. De skal angivelig ha gått gjennom tøffe forhandlinger om bl.a. oljeleting i Lofoten, likelønn og fattigdomsbekjempelse.

Det som imidlertid er sikkert er at vi får nye fire år hvor vi alle (ikke de rike, dem skal vi bare være misunnelige på) får tildelt en offentlig sutteklut. En periode hvor det har lite å si om du jobber eller går på trygd, lønnen er så og si lik uansett, 4 år med et straffenivå som applauderes av alle kriminelle, 4 år med ukritisk invandrings politikk o.s.v.