Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Det er behov for ytterligere hastetiltak for økt trafikksikkerhet i Norge!

Norge har vært gjennom en ny helg med en rekke stygge ulykker på veiene, noen også med dødsoffre.

Mange norske veier er som rene dødsfeller å regne. Det har de siste årene vært gjort omfattende og vellykede tiltak med såkalte midtdelere samt noe økt utbygging av firefelts veier på de mest traffikerte strekningene. Denne satsningen har vist at det nytter de plasser ressurser er brukt. Nå er det imidlertid slik at det ikke er praktisk mulig å få opp midtdelere i hele Norge innen rimelig tid. Det enkleste virkemiddelet med hurtig effekt er økt fokus på politikontroller, spesielt på ulykkesbelastede strekninger. Stor satsning på dette i sammarbeid med media for å vise folket at nå er politiet på veiene vil nok kunne gjøre mye på kort sikt.

Vi kan ikke leve lenger i dette landet med hundrevis av dødsofre og tusenvis som lemlestes for resten av livet i norsk trafikk hvert år.