Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

En særdeles betydningsfull person i norsk politikk er borte.

Arbeiderparti mannen Håkon Lie gikk i går bort. Han rakk å bli hele 103 år gammel og har markert segsterkt i norsk politikk i flere tiår. Lie har markert seg i norsk politikk som partisekretær i AP, forfatter, Israel venn, EU tilhenger, NATO tilhenger m.m.

Uansett hva man mener om Håkon Lie's politiske standpunkt er det uomtvistetelig at denne mannen har hatt enorm betydning og makt i Norge helt tilbake til krigen. På toppen av det hele klarte han å bli godt over 100 år gammel noe som i seg selv er verdt mer en en fotnote i landets aviser. 

Vi får håpe at hans gød og engasjement er til inspirasjon også etter hans død.