Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Ikke rart at smuglerne trenger en ekstrainntekt!

Tollvesenet går ut og "advarer" samfunnet om at stadig flere biler bygges om av smuglere for å skjule smuglergodset. For å unngå de skyhøye Norske avgiftene på alkohol og tobakk tyr stadig flere nordmenn til utspekulerte smuglermetoder for å å spe på den allerede høyt beskattet lønnen med en en liten ekstrainntekt eller rett og slett få lønnen til å strekke litt lenger. Til tross for dette synes fortsatt organisert smugling i stor grad å foregå via organiserte Øst-Europeiske bander som "håper" å bli tatt og få et gratis luksusopphold i Norske fengsler.

Tollvesenet ar forstått at det er lite sympati å hente blant befolkningen med å fokusere på unndragelse av avgifter. Nå går krisemaksimeringen ut på å få Nordmenn med på å stoppe smuglinen ved å fokusere på trafikkfaren ved ombygging og overlasting av spesialbygde smuglerbiler. Ja, disse bilene er sikkert trafikkfarlige og jeg er kjent med at det for ikke alt for lenge siden var en dødsulykke på Norske veier med en slik bil. For er det nemlig noe det overbeskyttende Norske samfunnet fordømmer så er det folk som foretar seg ting i trafikken som setter andre i fare.

Greit nok det. Vi liker ikke at andre leker med våre liv på Norske veier. Men er det bare jeg som synes det er litt vel gjennomsiktig at Tollvesenet til de grader bruker dette for alt det er verdt for å øke fordømmelsen av smuglere som etter mitt ståsted ellers driveren vinn/ vinn situasjon for å gi norske forbrukere et rimelig alternativt til skyhøye Norske avgifter.