Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Finanskrisen

Ikke rart at smuglerne trenger en ekstrainntekt!

Tollvesenet går ut og "advarer" samfunnet om at stadig flere biler bygges om av smuglere for å skjule smuglergodset. For å unngå de skyhøye Norske avgiftene på alkohol og tobakk tyr stadig flere nordmenn til utspekulerte smuglermetoder for å å spe på den allerede høyt beskattet lønnen med en en liten ekstrainntekt eller rett og slett få lønnen til å strekke litt lenger. Til tross for dette synes fortsatt organisert smugling i stor grad å foregå via organiserte Øst-Europeiske bander som "håper" å bli tatt og få et gratis luksusopphold i Norske fengsler.

Tollvesenet ar forstått at det er lite sympati å hente blant befolkningen med å fokusere på unndragelse av avgifter. Nå går krisemaksimeringen ut på å få Nordmenn med på å stoppe smuglinen ved å fokusere på trafikkfaren ved ombygging og overlasting av spesialbygde smuglerbiler. Ja, disse bilene er sikkert trafikkfarlige og jeg er kjent med at det for ikke alt for lenge siden var en dødsulykke på Norske veier med en slik bil. For er det nemlig noe det overbeskyttende Norske samfunnet fordømmer så er det folk som foretar seg ting i trafikken som setter andre i fare.

Greit nok det. Vi liker ikke at andre leker med våre liv på Norske veier. Men er det bare jeg som synes det er litt vel gjennomsiktig at Tollvesenet til de grader bruker dette for alt det er verdt for å øke fordømmelsen av smuglere som etter mitt ståsted ellers driveren vinn/ vinn situasjon for å gi norske forbrukere et rimelig alternativt til skyhøye Norske avgifter.

Ting er aldri så galt at det ikke er godt for noe!

Dinside.no skriver idag en økonomi artikkel om at rente- festen trues av en høy prisstigning. Samtidig benytter dinside.no anledningen til å trekke frem en rekke varer og tjenester hvor prisfesten ikke er over for. Det er prisene på klær og teletjenester som spesielt trekkes frem.

Nå må jeg si at klær allerede har blitt skammelig billig de siste årene. Det er med andre ord begrenset hva klesbudsjettet til normal familie kan strupes til videre så lenge disse nøyer seg med klær fra Hennes & Mauritz og Cubus. Når det gjelder teletjenester er det vel svært få utenom narkolangere som har en mobilregning på mer enn noen hundrelapper i måneden. Det er med andre ord begrenset hvor mye disse produktgruppene har av økonomisk betydning for "hvermansen". Da mener jeg det er mye mer alvorlig med prisstigning på de store utgiftene som strøm, mat, boutgifter og en fremtidig renteøkning.

Jeg vil si at dinside.no bommer litt med denne "aldri så galt at det ikke er godt for noe" artikkelen. Blir litt meningsløst fokus på forhold som har liten betydning for folks privatøkonomi.

DNB spår massearbeidsledighet og fortsatt god økonomi!

Ifølge Dagbladet spår DNB gigantoppsigelser i privat sekter og stor arbeidsledighet fremover.

Til tross for dette mener de at overskuddet på statsbudsjettet i år vil være på hele 343 milliarder og at en gjennomsnittshusholdning hvor begge er i jobb vil kunne øke forbruket med 15% i år.

En oppsummering av ovenstående og artikkelen må være at de som klarer å beholde jobben har gode tider i møte. Folk vil nok imidlertid ha større frykt for å miste jobben og ha større problemer med å finne ny.

Mange vil bli skuffet over krisepakken!

Senere i dag vil regjeringen legge frem den mye omtalte og varslede krisepakken for å demme opp mot finanskrisens ringvirkninger. Landets medier bader allerede i spekulasjoner over hva krisepakken vil inneholde.

Det som er helt sikkert er at mange vil bli veldig skuffet over dagens pakke. Uansett hvor mange positive tiltak som kommer kan umulig alle forhåpninger imøtekommes. For det er forventningene som har bygd seg opp blitt alt for store. Regjeringen har nok skutt seg selv litt i foten i forhold til hvor lenge og hvor mye prestisje som er lagt i pakken.

Mange av tiltakene vil nok være rettet direkte mot sikring av arbeidsplasser fremfor den enkeltes privatøkonomi. Det er jo arbeidsledigheten som er det store skumle spøkelset som lusker i bakgrunnen. Folk som ikke mister jobben har jo heller intet å frykte. Det eneste må eventuelt være boligprisene.

La oss ihvertall håpe at dagens pakke stimulerer bankene til utlånsvekst. Det er nok der den største flaskehalsen er i norsk økonomi for øyeblikket...

Finanskrisa vil ikke påvirke nordmenn flest nevneverdig!

VG melder om at nordmenn bokstavelig talt har handlet som gale i helgen. På det meste ble det gjennomført 220 kortransaksjoner på 1 sekund! Det som imidlertid VG mener er bemerkelsesverdig er at en uventet lav andel av handelen foretas med kredittkort. Med andre ord handler folk med debetkort, penger som allerede er på konto.

Selv mener jeg ikke at dette er særlig uventet. Finanskrisen har truffet Norge også, spesielt bygg/anlegg og eksportindustrien. Men det er fortsatt en ubetydelig andel av landets befolking som er arbeidsledige, og slik kommer det også til å være i de nærmeresteårene fremover. Joda, arbeidsledigheten vil øke, men ikke så mye at det vil slå ut hele handelsnæringen. Snart vil det bli igangsatt tidenes offentlige redningspakke ofenfor bygg og anlegg i form av betydelig opprustning av offentlig infrastruktur. Det er jo denne bransjen som er hardest rammet til nå men oppsigelser har i stor grad vært innleid arbeidskraft fra utlandet.

På den andre siden har finanskrisen ført til rekordlave drivstffpriser, renten stuper og prisveksten stopper opp. Dette er jo betydelige utgifter for norske fgamilier. Samtidig har nordmenn de siste årene hatt betydelig lønnsvekst. Det som har blitt dyrere er import og reiser til utlandet på grunn av svekking av den norske kronen. Dette vil blandt annet føre til etydelig mindre utenlandsreiser fremover, d.v.s. at pengene vil bli lagt igjen i Norge istedenfor.

På grunn av alt dette mener jeg at ale nordmenn som klarer å beholde jobben sin vil ha en bedre totaløkonomi enn noen gang. Jeg har da riktignok sett helt bort i fra den unormale raske veksten i boligprisene som har ført til at folk har fått unormalt mye penger mellom hendene de siste årene, men bråstoppen her har etter min mening lite med finanskrisen å gjøre da dette måtte komme før eller siden uansett.