Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Ting er aldri så galt at det ikke er godt for noe!

Dinside.no skriver idag en økonomi artikkel om at rente- festen trues av en høy prisstigning. Samtidig benytter dinside.no anledningen til å trekke frem en rekke varer og tjenester hvor prisfesten ikke er over for. Det er prisene på klær og teletjenester som spesielt trekkes frem.

Nå må jeg si at klær allerede har blitt skammelig billig de siste årene. Det er med andre ord begrenset hva klesbudsjettet til normal familie kan strupes til videre så lenge disse nøyer seg med klær fra Hennes & Mauritz og Cubus. Når det gjelder teletjenester er det vel svært få utenom narkolangere som har en mobilregning på mer enn noen hundrelapper i måneden. Det er med andre ord begrenset hvor mye disse produktgruppene har av økonomisk betydning for "hvermansen". Da mener jeg det er mye mer alvorlig med prisstigning på de store utgiftene som strøm, mat, boutgifter og en fremtidig renteøkning.

Jeg vil si at dinside.no bommer litt med denne "aldri så galt at det ikke er godt for noe" artikkelen. Blir litt meningsløst fokus på forhold som har liten betydning for folks privatøkonomi.