Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Nå skal Norge grafse i naboens private anliggende igjen!

 

Da er det tid igjen for noen dager med offentlig grafsing. Årets skattelister legges igjen ut på nett med det formålet at nordmenn kan sitte å grafse i hva alle andre tjener. Nettstedene blir stadig mer oppfinnsomme i fancy løsninger som gjør grafsingen enda mer "spennende". Dette særnorske fenomenet vekker til de grader oppsikt i utlandet og kommentarene som kommer tilbake er ord som "kommuniststat" o.l.

Jeg kan ikke fatte og forstå noe som helst samfunnsnyttig med å offentliggjøre skattelistene, ihvertfall ikke det å legge dem ut på nett. En ting var slik det var i "gamle dager" der man måtte ned på ligningskontoret og lete gjennom listene manuelt samt at avisene serverte noen utdrag om de rikeste og samfunnstoppene, men å legge dem ut på internett er fullstendig horribelt. Folk flest liker at privatøkonomien er det den faktisk er, privat. Skattelistene ofte misvisende, i enkelte tilfeller meget misvisende, og hvert år meldes det om at skolebarn sitter og søker opp foreldrene og mobber dem som har foreldre med lav inntekt.

Jeg vil anta at det er de med dårligst inntekt som synes det er mest ubehagelig å få brettet ut privatøkonomien på nett. Det eneste morsomme med at skattelistene fra 2007 igjen var søk bare på nett er dermed at det er "fattigdoms partiet" SV, som ikke klarer å bekjempe fattigdommen, som har stått i bresjen for dette.....