Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Byråkratiet vil regjere så lenge sosialistene gjør det samme!

VG nett-Dine penger skriver i dag en artikkel om at det er 10 dagers ventetid og opptil flere timers kø på passkontorene rundt om i landet.

Hadde en privat bedrift hatt samme kundeservice hadde de mistet alle kundene over natten, vel å merke dersom de ikke hadde hatt monopol da. Den eneste løsningen på slike problemer er rett og slett å privatisere det offentlige mer eller mindre i sin helhet, gjerne med flere aktører i hver bransje slik at kundene kan velge hvem de vil gå til f.eks. for å få pass. Jeg skal love deg at du da hadde fått pass på dagen.

Nå sitter sikkert mange av dere luringer og sier at man ikke kan la private utstede pass med tanke på misbruk osv. Selvfølgelig kan man det. Det er bare å legge kontroll og retningslinjer deretter. en så lenge dere fortsetter å stemme på de såkalte "rød grønne" kan dere værsegod bare stille dere i kø....