Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Vaksinerer vi oss til døde?

Det siste året har det dukket opp stadig flere tilfeller som påstår de er skadet av den såkalte svineinfluensavaksinen, hovedsaklig i forma av at de har utvilket sykdommen narkolepsi som medfører at man kan få plutselig trang til å sove og i verstefall falle i søvn på de merkeligste steder.

Selv var jeg en forkjemper for at folk skulle vaksinere seg midt i det verste svineinfluensahysteriet. Mange vil da forvente at jeg skal angre på dette standpunktet nå noe jeg imidlertid ikke vil gjøre. Med tanke på de mange hundretusener som ble vaksinert er det jo forholdsvis få som har utviklet narkolepsi. Ingen vet om dette er noe de hadde latent i kroppen fra før og kanskje ville utviklet seg før eller senere hos dem uansett.

For all del, sykdommen norkolepsi det er alvorlig nok for dem det gjelder men hvis vi skal se bort i fra etterpåklokskapen hvor det viste seg av svineinfluensaen ikke førte til massedød slik de verste spådommene anslo så var det ut i fra den tids kunnskap om sykdommens trusselbilde et fornuftig tiltak å oppfordre folk til å vaksinere seg. Det var et frivillig tiltak å vaksinere seg og for de aller fleste var risikoen ved vaksinasjon betydelig lavere enn den ville vært ved sykdomsutbrudd.