Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Curran har helt rett i forhold til hårsåre nordmenn!

Avtroppende operasjef Pual Curran sier at nordmenn er alt for dårlige til å ta imot kritikk som han mener er avgjørende for å komme videre.

Her tror jeg Curran treffer midt i blinken. Såkalt konstruktiv kritikk blir sjeldent tatt godt imot i dette landet. I et så kreativt og profesjonelt miljø som operaen er må man kunne si ting rett ut uten å måtte gå rundt grøten hver gang for å komme frem til målet innen rimelig tid. Da forstår jeg at hårsåre nordmenn over tid kan bli slitsomt å forholde seg til!