Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Mobb deg glad!

VG-nett har den siste tiden satt fokus på mobbing og oppfordrer folk til å skrive seg på et såkalt mobbemanifest.

Man leser stadig om mobbeofre som mer eler mindre har fått ødelagt livet på grunn av mobbing. Man leser imidlertid aldri om mobbere som har lidd noe særlig på grunn av dette, snarere fremstår  de som den sterkeste i gjengen og er den alle vil være sammen med. Slikk sett burde man jo heller oppfordre til mobbing for dem som ønsker å bli vellykket?

Selvfølgelig mener jeg ikke at man skal bli så kyniske men det er jo klart at det er fordeler med å være mobber fremfor mobbeofre. Kanskje samfunnet må se på problemstillingen ut i fra dette synspunktet for å få bukt med problemet. I dag fremstilles mobberne som noen feige mennesker som lar sine egne svakheter gå ut over andre. Greit nok at det er noe i det men det hjelper lite når mobbeofre og andre langt i fra opplever dem som dette.

Det første man må gjøre for å få bukt med et problem er å innse de harde fakta, i dette tilfellet er det at mobberne dessverre fremstår som suksessfulle og vellykede mennesker. Å feie dette under tepper er ris til egen bak i det lange løp.