Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Ungene fortjener juling!!

VG lager i dag en reportasje på det de omtaler som en ny døds lek (selv om jeg har hørt om det for mange år siden) blant norske barn og ungdom. "Leken" går ut på å legge seg i veien og vente på en bil. Jo senere man reiser seg og flytter seg jo "tøffere" er mann. Ikke setter disse bare seg selv i livsfare, de risikerer å gjøre deg og meg bak rattet til uforskyldte drapsmenn.

Barn som gjør dette fortjener juling av flere årsaker. For det første for å fårstå hvilken fare de utsetter seg selv for. For det andre for det sjokket de utsetter sjåfører for når de oppdager dem og i verste fall kjører på dem. For det tredje, enkelt og greit for å være idioter som gir etter for gruppepress! Kanskje foreldrene også skulle fått litt juling i samme slengen for å ha sviktet i oppdragelsen?

Nå er det ikke politisk korrekt å oppfordre til å gi barn juling heller ikke lovlig. Nå er det tross alt heller ikke så veldig bokstavelig ment men samtidig er det et utrykk for min frustrasjon for slike tankeløse handlinger av småunger. Dette må slås hardt ned på av politiet når de kommer over slike tilfeller. Barnevern og foreldre må kobles inn omgående for at barna skal forstå alvoret første gang. Det er for dumt dersom noen skal dø og andre gå rundt som drapsmenn på grunn av noe slikt tull..