Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Latterlig bagatel!

Adopsjonssaken som har fått mye oppmerksomhet i media i Norge den siste tiden hvor et norsk par har brukt ei Indinsk surugatmor for deretter å oppleve et mareritt i sitt forsøk på å få barna sine hjem til Norge. Den siste utviklingen er nå at den norske "moren" har innrømmet at det allikevel ikke er riktig at eggene som er brukt kommer fra henne til tross for at hun har opplyst dette tidligere. Bortsett fra dette synes ingen andre fakta å være endret.

Det fremstår fortsatt som om surugatmoren har gjort dette av helt fri vilje og er fornøyd med hele løsningen (ihvertfall frem til norske journalister oppsøker henne for å fortelle hvor mye mer penger hun kan suge ut av saken/ og familien Volden bare hun står frem med sin "tragiske" historie til den aktuelle journalist tin oppdragsgiver).

Selv mener jeg at denne såkalte avsløringen er en latterlig bagatell. Hvor dette egget er tatt i fra har jo ingenting å si i denne sammenheng så lenge egget kommer fra en donor. Jeg synes det er fullt forståelig at hun prøver seg på "en spansk en" når hun forstår at denne lille bagatellen kan forkludre hele prosessen med å få barna sine til Norge. Det er vel barnas beste som er det viktigste her og ingen er vel i tvil om at best får de det i Norge?