Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Bare trist å lese slikt!

De aller fleste nyheter finner jeg noe å få frem et poeng i forhold til, mange ganger lar folk seg provosere av dette og påstår jeg er umenneskelig, dum, ignorant, dust, osv...

Når jeg leser om båtulykken utenfor Mandal i dag der 4 eller 5 personer sannsynligvis er omkommet etter å ha veltet i en liten jolle så finner jeg ikke noe annet meningsfylt å skrive enn at dette bare er trist fra A-Å. Danske statsborgere som sannsynligvis er på familie eller vennetur i Norge hadde nok ikke sett for seg en annen avslutning på Norgesoppholdet enn dette. La oss håpe redningsmannskapene finner flere av dem i live.