Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Er dette egentlig så alvorlig?

Barnedrapssakene i Frankrike vekker internasjonal oppsikt etter at Dominique Cottrez skal ha drept 8 nyfødte barn. Det spekuleres og bannlyses frem og tilbake men hva er den egentlige årsaken til drapene?

Det er vel ganske klart at hun ikke er ved sine fulle fem, likeså er de fleste andre drapsmenn ute i samfunnet. Forskjellen er at her er det drept nyfødte spedbarn som neppe har vært klar over egen eksistens og ingen andre enn kvinnen og mannen selv kan ha knyttet seg til barnene. Slik sett ser jeg liten forskjell på disse drapene sett i forhold til abort sent i svangerskapet, noe som blir sett på som forholdsvis stuerent spesielt hvis det foreligger særskilte årsaker som nødvendigvis ikke betyr at fosteret er levedyktig.

Jeg synes for all del selv at drapene er tragiske. Det jeg imidlertid spør meg om er om noen andre enn Dominique Cottrez selv egentlig har lidd noe som helst i sakens anledning? Skal hun i så falll straffes like hardt som andre drapsmenn som har drept like mange voksne personer? Eller er det tilstrekkelig å dømme henne til psykriatisk behandling? Hva mener du?