Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Enkelte behov får tydeligvis Bolivia jentene dekket!

Det har vært skrevet mye den siste tiden om fæle fengselsforhold for nordmenn som sitter fenglset i utenlandske fengler. Jeg tenker da spesielt på Kongo, Pakistan og Bolia som har aktuelle saker som er mye omtalkt i media det siste året.

I dagens VG kommer det imidlertid frem at den kokaintiltalte Stina Brendemo Hagen er gravid i tredje måned mens hun sitter og venter i fengselet på rettskaen. Forholdene i fengselet i Bolivia når muligens ikke opp til norske forhold på enkelte områder men det er jo tydelig at enkelte behov blir dekket ihvertfall så så galt kan det ikke være :-)

Over på det litt mer saklige så har vel jentene fått en kraftig smekk på fingeren så jeg er ikke så opptatt av at de skal få straffen sin. Den har de allerede fått spør du meg. Men noen år i humane norske fenglser kan dem gjerne få tross alt, om ikke annet til skrekk og advarsel for andre.