Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Forby aking!

I dag har det skjedd en tragisk akeulykke i Vancouver der utøverne har begynt treningen i OL løypene. De siste raportene på TV2 sier at den uhelidige har omkommet.

Forferdelig ulykke for alleparter og en dårlig start på OL sett i sammenheng med dopinghysteriet.

I Norge finner vel myndighetene på at nå skal de forby aking fordi det er farlig. I samme slengen tar de med alt som innebærer aking fra rompeakebrett til skliing på rompa. Det er slik vi møter tragiske hendelser i Norge, med forbud. Så hvorfor ikke gjøre det samme med aking?