Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Nekt å kjøre med muslimske sjåfører!

Muslimske taxi sjåfører i Oslo gjennomfører en aksjon i protest mot Dagbladets publisering av kariakturer av profeten Mohammed.

Slik jeg ser det forsøker muslimene med dette å kneble ytringsfrihetene i et land som i den store sammenheng har tatt svært godt imot dem. Dette kan vi ikke finne oss i. Det er bare en ting å gjøre nemlig å bruke samme mediisin tilbake ved å boikotte muslimske drosjesjåfører. Gjør noe med det idag. Ring din lokale taxisentral og bestill en taxi, poengter at du ikke vil ha en muslimsk sjåfør da du anser det som for stor risiko at sjåfører aksjonerer mot noe som ikke har noe med yrket å gjøre og dermed unnlater å møte som avtalt.

En annen aksjonsform kan være at alle taxi kunder kjøper den aktuelle utgaven av Dagbladet og legger den strategisk frem i sjåførens synsfelt under hele kjøreturen.

Dessuten så må det vel følge med visse krav til et taxiløyve ikke bare rettighetener men også plikter til å levere tjenesten?